Můj život s ponožkama s návodem

První pokus o upletení ponožky zhruba před 20-ti lety skončil tak, že někde ve skříni je jedna a mlčky čeká na druhou do páru. Uvidím ....

Od dětství jsou pletené ponožky nedílnou součástí mé osoby. Doma je nosím kromě dvou letních měsíců nepřetržitě. Dříve mne ponožkami zásobovala babička a mamka. Přísun z jejich strany se přerušil a proto jsem mobilizovala síly a začala tvořit. Nejprve jsem pletla velmi krátkou "nadpatní" :D část ( cca 10 řad patentem )
a hned pokračovat patou a chodidlovou částí. Tímto způsobem byly ponožky upleteny tryskovou rychlostí, vadou na kráse bylo to, že byly moc krátké a "táhlo" mi na lýtka.
Můj výtvor

Návod na pletené ponožky Delight
překlad: Petrakot www.e-pleteni.cz
pleteno v rámci klubu Šlapeme ve špercích na Fleru

Potřebujeme: 
100 gr ponožkové příze
krátké ponožkové jehlice č. 2 


1.krok: Začínáme na 66 ok - dejte pozor na přetočení, označíme si první řadu a pleteme na ponožkových jehlicích dokola patentem 3 hladce/ 3 obrace a to do výšky 16,5cm.

2.krok: Upletely jsme 16,5 cm patentem 3/3. 

PATA: oka si rozdělíme na 33 ok, která jsou přední část a 33 ok, nad kterými budeme plést patu. 1.řada: lícová - *3 oka hladce, 3 oka obrace*, mezi *-* opakujeme 5 krát, 3 hladce 2.řada: 1 oko sejmeme obrace s přízí před prací, 32 ok obrace 3.řada: *1 oko sejmout obrace s přízí za prací, 1 oko hladce*, mezi *-* opakujeme 16 krát, 1 oko hladce. Řady 2 a 3 opakujeme do výšky 5,5 - 6,5 cm, kočníme druhou řadou. 

TVAROVÁNÍ PATY: Pleteme lícové a rubové řady pomocí zkrácených řad a tvarujeme tak patu. 1.zkrácená řada: lícová: 1 oko sejmout obrace s přízí za prací, 17 ok hladce, splést přetažením, 1 oko hladce, práci otočíme. 2.zkrácená řada: 1 oko sejmout obrace s přízí před prací, 4 oka obrace, 2 splést hladce, 1 oko obrace, práci otočíme. 3.zkrácená řada: 1 oko sejmout obrace s přízí za prací, hladce k oku před mezerou minulé řady, splést přetažením ( 1 oko před mezerou, 1 oko za mezerou), 1 oko hladce, práci otočíme. 4.zkrácená řada: 1 oko sejmout s přízí za prací, obrace k oku před mezerou minulé řady, 2 splést hladce ( 1 oko před mezerou, 1 oko za mezerou), 1 oko obrace, práci otočíme. 3. a 4. zkrácenou řadu opakujeme až nám na jehlici zbude 19 ok.

TVAROVÁNÍ BOČNÍHO KLÍNKU: Pokud je to možné rozdělte si oka na jehlice tak, aby jste měli značku mezi jehlicemi. 

PRAVÁ PONOŽKA: 1 oko sejmout obrace s přízí za prací, 9 ok hladce, umístíme značku - začátek řady!, 9 ok hladce, hladce nabereme 1 oko z každého oka z boku paty, hladce nabereme 1 oko mezi patou a horním dílem ponožky, umístíme značku - označení vzoru - dokončíme řadu na oky horního dílu ponožky patentem 3/3 (5 krát), 3 oka obrace, umístíme značku - levá strana ponožky, hladce nabereme 1 oko mezi horní částí ponožky a patou, a na závěr nabereme 1 oko z každého oka z boku paty, 10 ok hladce. 1.řada: Hladce až po 16 oko před značku označující vzor, umístíme značku - pravá strana ponožky, pleteme první řadu vzorem, 1 oko hladce, splést přetažením, patent 3/3 až po levou značku, splést přetažením, hladce do konce - v řadě jsme ubraly 2 oka :-) 2.řada: Hladce ke značce označující pravou stranu ponožky, druhou řadu vzorem, 1 oko hladce, sejmeme značku, 1 oko hladce, patentem 3/3 až ke značce označující levou stranu ponožky a hladce do konce řady. 3.řada: Hladce ke značce označující pravou stranu ponožky, třetí řadu vzorem, 1 oko hladce, splést přetažením, patent 3/3 k levé značce, splést přetažením a hladce do konce řady - v řadě jsme ubraly 2 oka :-). Řady 2 a 3 opakujeme až nám na jehlici zbude 66 ok.


 PRAVÁ PONOŽKA: 1. řada: hladce k pravé značce, pleteme další řadu vzorem, 1 hladce, sejmout značku, patetn 3/3 k levé značce, hladce do konce řady. 2.řada: hladce ke 2 okům před pravou značkou, 1x nahodit (z příčné nitě aby nevznikala dírka), 2 hladce, další řada vzorem, 1 oko hladce, splést přetažením, 3/3 patent ke značce, sejmout značku, hladce do konce řady. 1. a 2. řadu opakujeme až nám do konce špičky zbývá asi 5 cm! Končíme řadou 1, 2 nebo 8.řadou vzoru!            V případě, že značka vzoru a levá značka mají mezi sebou jen jedno oko, odstraníme levou značku. Pleteme potom stejně... to je proto, že někdo má nohu delší a může se stát, že vzor mu by mu mohl přejít až na spodní stranu ponožky a to nechceme... 3.řada: hladce k pravé značce, další řada vzorem, 2 hladce, sejmout značku, hladce až do konce řady. 

ŠPIČKA PRAVÉ PONOŽKY: Kromě levé značky odstraníme všechny značky. Odpočítáme 33 ok od této značky a označíme druhou stranu ponožky :-). Pleteme k pravé značce hladce. 1.řada: hladce 2.řada: 1 oko hladce, splést přetažením, hladce ke 3 okám před levou značkou, 2 splést hladce, 1 oko hladce, 1 oko hladce (za značkou), splést přetažením, hladce ke třem okům před pravou značkou, 2 splést hladce, 1 oko hladce - v řadě jsme ujmuly 4 oka. Řady 1. a 2. opakujeme, až nám na jehlicích zbude 18 ok. Rozdělíme je na dvě jehlice - 9 ok na každé straně a pletacím stehem spleteme dohromady.

LEVOU PONOŽKU PLETEME STEJNĚ JAKO PRAVOU AŽ PO TVAROVÁNÍ BOČNÍHO KLÍNKU, KDE SE POSTUPY LIŠÍ ZRCADLOVĚ:

TVAROVÁNÍ BOČNÍHO KLÍNKU: Pokud je to možné rozdělte si oka na jehlice tak, aby jste měli značku mezi jehlicemi.

LEVÁ PONOŽKA: 1 oko sejmout obrace s přízí za prací, 9 ok hladce, umístíme značku - začátek řady!, 9 ok hladce, hladce nabereme 1 oko z každého oka z boku paty, hladce nabereme 1 oko mezi patou a horním dílem ponožky, umístíme značku - označení vzoru - dokončíme řadu na oky horního dílu ponožky patentem 3/3 (5 krát), 3 oka obrace, umístíme značku - levá strana ponožky, hladce nabereme 1 oko mezi horní částí ponožky a patou, a na závěr nabereme 1 oko z každého oka z boku paty, 10 ok hladce. 1.řada: hladce ke 2 okům před pravou značkou, 2 splést hladce, patentem 3/3 až po 2 oka před značkou označující vzor, 2 splést hladce, 1 oko hladce, vzorem pleteme první řadu, umístíme značku - označujeme si tak levou stranu ponožky, hladce do konce - v řadě jsme ujmuly 2 oka. 2.řada: hladce k pravé značce, sejmout značku, patentem až po jedno oko před značkou označující vzor, hladce, sejmout značku, hladce, vzor, sejmout značku, hladce do konce řady. 3.řada: hladce ke dvěma okům před pravou značkou, 2 splést hladce, sejmout značku, patentem až k 2 okům před značkou označující vzor, 2 splést hladce, sejmout značku,hladce, vzor, sejmout zančku, hladce do konce - 2 oka jsme v řadě ujmuly. Řady 2 a 3 opakujeme až nám na jehlici zbude 66 ok. 

LEVÁ PONOŽKA: 
1. řada: hladce k pravé značce, patent 3/3 ke značce vzoru, vzor, sejmout značku, hladce do konce řady.
2.řada: hladce k pravé značce, patent 3/3 až ke dvěma okům před značkou označující vzor, 2 splést hladce, hladce, vzor, sejmout zančku, 2 hladce, 1x nahodit z příčné nitě, hladce do konce řady. 1. a 2. řadu opakujeme až nám do konce špičky zbývá asi 5 cm! Končíme řadou 1, 2 nebo 8.řadou vzoru! V případě, že značka vzoru a pravá značka mají mezi sebou jen jedno oko, odstraníme pravou značku. Pleteme potom stejně... to je proto, že někdo má nohu delší a může se stát, že vzor mu by mu mohl přejít až na spodní stranu ponožky a to nechceme... 3.řada: hladce k pravé značce, 2 hladce, další řada vzorem, hladce až do konce řady. 

ŠPIČKA LEVÉ PONOŽKY: Kromě pravé značky odstraníme všechny značky. Odpočítáme 33 ok od této značky a označíme druhou stranu ponožky :-). Pleteme k pravé značce hladce. 1.řada: hladce 2.řada: 1 oko hladce, splést přetažením, hladce ke 3 okám před levou značkou, 2 splést hladce, 1 oko hladce, 1 oko hladce (za značkou), splést přetažením, hladce ke třem okům před pravou značkou, 2 splést hladce, 1 oko hladce - v řadě jsme ujmuly 4 oka. Řady 1. a 2. opakujeme, až nám na jehlicích zbude 18 ok. Rozdělíme je na dvě jehlice - 9 ok na každé straně a pletacím stehem spleteme dohromady.

TVAROVÁNÍ BOČNÍHO KLÍNKU: Pokud je to možné rozdělte si oka na jehlice tak, aby jste měli značku mezi jehlicemi. 

LEVÁ PONOŽKA: 1 oko sejmout obrace s přízí za prací, 9 ok hladce, umístíme značku - začátek řady!, 9 ok hladce, hladce nabereme 1 oko z každého oka z boku paty, hladce nabereme 1 oko mezi patou a horním dílem ponožky, umístíme značku - označení vzoru - dokončíme řadu na oky horního dílu ponožky patentem 3/3 (5 krát), 3 oka obrace, umístíme značku - levá strana ponožky, hladce nabereme 1 oko mezi horní částí ponožky a patou, a na závěr nabereme 1 oko z každého oka z boku paty, 10 ok hladce. 1.řada: hladce ke 2 okům před pravou značkou, 2 splést hladce, patentem 3/3 až po 2 oka před značkou označující vzor, 2 splést hladce, 1 oko hladce, vzorem pleteme první řadu, umístíme značku - označujeme si tak levou stranu ponožky, hladce do konce - v řadě jsme ujmuly 2 oka. 2.řada: hladce k pravé značce, sejmout značku, patentem až po jedno oko před značkou označující vzor, hladce, sejmout značku, hladce, vzor, sejmout značku, hladce do konce řady. 3.řada: hladce ke dvěma okům před pravou značkou, 2 splést hladce, sejmout značku, patentem až k 2 okům před značkou označující vzor, 2 splést hladce, sejmout značku,hladce, vzor, sejmout zančku, hladce do konce - 2 oka jsme v řadě ujmuly. Řady 2 a 3 opakujeme až nám na jehlici zbude 66 ok.

LEVÁ PONOŽKA:
1. řada: hladce k pravé značce, patent 3/3 ke značce vzoru, vzor, sejmout značku, hladce do konce řady.
2.řada: hladce k pravé značce, patent 3/3 až ke dvěma okům před značkou označující vzor, 2 splést hladce, hladce, vzor, sejmout zančku, 2 hladce, 1x nahodit z příčné nitě, hladce do konce řady. 1. a 2. řadu opakujeme až nám do konce špičky zbývá asi 5 cm! Končíme řadou 1, 2 nebo 8.řadou vzoru! V případě, že značka vzoru a pravá značka mají mezi sebou jen jedno oko, odstraníme pravou značku. Pleteme potom stejně... to je proto, že někdo má nohu delší a může se stát, že vzor mu by mu mohl přejít až na spodní stranu ponožky a to nechceme... 3.řada: hladce k pravé značce, 2 hladce, další řada vzorem, hladce až do konce řady. 

ŠPIČKA LEVÉ PONOŽKY: Kromě pravé značky odstraníme všechny značky. Odpočítáme 33 ok od této značky a označíme druhou stranu ponožky :-). Pleteme k pravé značce hladce. 1.řada: hladce 2.řada: 1 oko hladce, splést přetažením, hladce ke 3 okám před levou značkou, 2 splést hladce, 1 oko hladce, 1 oko hladce (za značkou), splést přetažením, hladce ke třem okům před pravou značkou, 2 splést hladce, 1 oko hladce - v řadě jsme ujmuly 4 oka. Řady 1. a 2. opakujeme, až nám na jehlicích zbude 18 ok. Rozdělíme je na dvě jehlice - 9 ok na každé straně a pletacím stehem spleteme dohromady.0 komentářů:

Okomentovat

 

Návštěvníci :)